Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност“ обявява Донорска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност“ обявява Донорска кампания за набиране дарения в полза на фонда, предоставящи право на участие на дарителите в събранието на донорите. Срокът за набиране на средствата е 11.06.2010 г. – 12.07.2010 г., а адресът за подаване на заявките: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ No 4

Възможности за по-евтин кредит от Фонд „Енергийна ефективност“

От 28.04.2010 г., с решение на УС, Фонд „Енергийна ефективност” разшири лихвения диапазон, който прилага по кредити. Разширението е в посока поевтиняване на кредита, като новите нива са както следва: 1. За корпоративни клиенти – 6% – 10% годишна лихва; 2. За Общини и публични клиенти – 5 – 9%. 

Участие в Годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност

На 11 март 2010 г., в Интер Експо Център се проведе Годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност BuildinGreen. Организаторите на форума от „Градът Медиа Груп” поставиха в центъра на вниманието енергоефективното строителство и свързаното с него законодателство, механизми за финансиране, планиране, проектиране и строителство на зелени сгради, технологии и иновации. В дебата за… Прочети още


Фонд енергийна ефективност’ разполага със средства за финансиране и гарантиране на проекти за енергийна ефективност и през 2010 година

Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви информираме, че и през 2010 година „Фонд енергийна ефективност” разполага със средства за финансиране и гарантиране на проекти за енергийна ефективност, както и за мостово финансиране при изпълнението на мерки за енергийна ефективност по проекти, одобрени по линия на оперативни програми. Финансовите продукти се предлагат при изгодни условия и… Прочети още


Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за Офис мениджър

Описание на длъжността Завежда входящата и изходяща кореспонденция на ФЕЕ, включително доставянето на такава до получателите; Създава и поддържа архив на ФЕЕ; Завежда телефонната комуникация на ФЕЕ; Отговаря за поддържането на необходимите наличности от канцеларски и офис материали както и за цялостната техническа поддръжка на офиса; Подпомага всички членове на екипа на Фонд Мениджъра и… Прочети още


Информационно мероприятие за енергийната ефективност на сгради в България, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара

Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) беше представен в рамките на информационно мероприятие за енергийната ефективност на сгради в България, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Събитието се състоя на 21.10.2009 г. в Берлин, Германия. Присъстваха г-н Митко Василев – Председател на ГБИТК , г-жа Галина Лалева – Първи секретар на търговското представителство на Република България във… Прочети още


Участие на Международен икономически форум ‘Дунав’

На 21.10.2009 г. Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ), г-н Димитър Дуков, взе участие в кръгла маса на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, проведена като част от Международен икономически форум „Дунав” в гр. Монтана. Той запозна присъстващите с дейността на Фонда: с неговите цели, с предлаганите финансови продукти, условията за финансиране на… Прочети още


Предоставяне на мостово финансиране по Оперативна програма ‘Регионално развитие’

Фонд „Енергийна ефективност“ съобщава на своите клиенти, че отпуска заеми за изпълнението на мерки за енергийна ефективност по проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма ‘Регионално развитие’.

Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за ‘Технически и маркетинг координатор – експерт по мониторинг на проекти’

I. Описание на длъжността Осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението и резултатите от проектите, кредитирани от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), включително с посещения на място. Набира и обобщава разходо-оправдателни документи за извършените строителни и монтажни работи, както и данни за енергийното потребление. Участва в изготвянето и представянето на текущи и годишни доклади за енергийната… Прочети още


Събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност“

На 14 януари 2009 година в 14.00 часа в зала 821 на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Триадица” № 8, София, се проведе Петото заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност” при следния дневен ред: 1. Отчитане на резултатите от дейността на Фонда в периода от май 2007 г. до декември… Прочети още