Формуляри за кандидатстване


Искане за усвояване на кредит

При директно кредитиране:

изтегли всички формуляри

При цесия – общината е в качеството на длъжник по прехвърленото вземане (ДПВ):

изтегли всички формуляри

При директно кредитиране:

изтегли всички формуляри

При цесия – търговското дружество е в качеството на ESCO изпълнител:

изтегли всички формуляри

При цесия – търговското дружество е в качеството на Длъжник по прехвърлените вземания (ДПВ):

изтегли всички формуляри