Спестената енергия

е най-евтиният, най-чистият и най-сигурен източник на енергия!

Финансиране

Кандидатстване

Финансирани проекти

Конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“