Спестената енергия

е най-евтиният, най-чистият и най-сигурен източник на енергия!

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ не работи с външни консултанти при подготовката на документация за финансиране на проекти. Моля директно се обърнете към фонда за информация и консултация!