Други


Финансирани проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“:

Година Вид Проект Бенефициент Име на проекта Спестявания по вид енергия
2011 Жилищна собственост Жилищен блок Жилищна собственост на блок № 11 в кв. Аспарухово, комплекс „Дружба” , гр. Варна електроенергия, нафта/дизел, пропан-бутан и дърва за отопление
2013 Учебни заведения НМА Проф. Панчо Владигеров гр. София Национална Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров“ , гр. София електроенергия и природен газ
2020 Учебни заведения Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас електроенергия, природен газ, газьол