Корпоративни


Финансирани проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“:

Година Вид Проект Бенефициент Име на проекта Спестявания по вид енергия
2016 Жилищна собственост Интелиджънс Архитекти ЕООД Енергоефективна реконструкция на жилищна сграда и медицински център в гр. София, ЖК „Сухата река“, р-н „Подуяне“ електроенергия и топлинна енергия
2016 Лечебни заведения Интелиджънс Архитекти ЕООД Енергоефективна реконструкция на медицински център в гр. София, ЖК „Сухата река“, р-н „Подуяне“ топлинна енергия
2008 Адм. сгради Универсал Комерс АД Административна сграда на „Универсал Комерс” АД електроенергия
2008 Адм. сгради Камик ЕООД Учебна база „Изворите” , Хасковски минерални бани електроенергия и нафта/дизел, с топлинна енергия
2008 Адм. сгради Фишком ООД „Фишком” ООД – хотел „Динамо” , гр. Сливен електроенергия и нафта/дизел, с природен газ
2013 Индустрия Джи Би Ай ЕООД Сграда на «Вълнен корпус на завод Витоша», гр. София електроенергия
2009 Индустрия Есмос АД, гр. Левски Административна и производствена сграда на „Есмос“ АД електроенергия и нафта/дизел, с природен газ
2007 Индустрия Манева – Томик и Сие СД, гр. Плевен Фабрика за конфекция на „Манева – Томик и Сие“ СД електроенергия и нафта/дизел, с природен газ
2007 Индустрия Карина АД, гр. Карнобат Сграда на „Карина“ АД, гр. Карнобат нафта/дизел
2008 Индустрия Велга ЕООД Шивашки цех на „Велга“ ЕООД, гр. Видин въглища
2007 Индустрия ММоторс АД, гр. Етрополе Административна сграда на „ММоторс“ АД, гр. Етрополе нафта/дизел, с дървени брикети
2006 Индустрия Струматекс АД Индустриални и административни сгради на „Струматекс“ АД електроенергия
2007 Индустрия Винпром Троян АД Нов котел на „Винпром Троян“ АД нафта/дизел, с природен газ
2017 Хотелиерство и ресторантьорство „Мак Турс“ АД Хотелски комплекс „Рилец“, Рилски манастир нафта