Корпоративни


Финансирани проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“:

Година Вид Проект Бенефициент Име на проекта Спестявания по вид енергия
2007 Индустрия Карина АД, гр. Карнобат Сграда на „Карина“ АД, гр. Карнобат нафта/дизел
2009 Индустрия Есмос АД, гр. Левски Административна и производствена сграда на „Есмос“ АД електроенергия и нафта/дизел, с природен газ
2008 Адм. сгради Фишком ООД „Фишком” ООД – хотел „Динамо” , гр. Сливен електроенергия и нафта/дизел, с природен газ
2016 Жилищна собственост Интелиджънс Архитекти ЕООД Енергоефективна реконструкция на жилищна сграда и медицински център в гр. София, ЖК „Сухата река“, р-н „Подуяне“ електроенергия и топлинна енергия
2016 Лечебни заведения Интелиджънс Архитекти ЕООД Енергоефективна реконструкция на медицински център в гр. София, ЖК „Сухата река“, р-н „Подуяне“ топлинна енергия
2013 Индустрия Джи Би Ай ЕООД Сграда на «Вълнен корпус на завод Витоша», гр. София електроенергия
2008 Адм. сгради Камик ЕООД Учебна база „Изворите” , Хасковски минерални бани електроенергия и нафта/дизел, с топлинна енергия
2007 Индустрия Манева – Томик и Сие СД, гр. Плевен Фабрика за конфекция на „Манева – Томик и Сие“ СД електроенергия и нафта/дизел, с природен газ
2007 Индустрия ММоторс АД, гр. Етрополе Административна сграда на „ММоторс“ АД, гр. Етрополе нафта/дизел, с дървени брикети
2006 Индустрия Струматекс АД Индустриални и административни сгради на „Струматекс“ АД електроенергия
2008 Адм. сгради Универсал Комерс АД Административна сграда на „Универсал Комерс” АД електроенергия
2008 Индустрия Велга ЕООД Шивашки цех на „Велга“ ЕООД, гр. Видин въглища
2007 Индустрия Винпром Троян АД Нов котел на „Винпром Троян“ АД нафта/дизел, с природен газ
2017 Хотелиерство и ресторантьорство „Мак Турс“ АД Хотелски комплекс „Рилец“, Рилски манастир нафта
2018 Индустрия „Резалта България“ ЕООД Оползотворяване на отпадна топлина от хладилни складове и подмяна на хладилно оборудване на „Рувела“ ЕООД електроенергия
2017 Индустрия „Монтажи“ ЕАД Изпълнение на енергоефективни мерки на административна сграда на „Монтажи“ ЕАД електроенергия и топлинна енергия
2018 Учебни заведения „Алмина Консулт“ ЕООД Енергоефективна реконструкция на 2 ОУ „В. Левски“ гр. Костинброд електроенергия и топлинна енергия
2019 Спортни съоръжения „Климатроник“ ЕООД Енергоефективна реконструкция на Зимен дворец на спорта – тренировъчна зала електроенергия и топлинна енергия
2019 Улично осветление „Енерджи ефект“ ЕАД Подмяна на улично осветление – общ. Драгоман електроенергия
2019 Учебни заведения „Алмина Консулт“ ЕООД Енергоефективна реконструкция на НУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Зимница, общ. Мъглиж електроенергия и топлинна енергия
2019 Лечебни заведения УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”- „Клиника по неврохирургия”, гр. София електроенергия и топлинна енергия
2020 Адм. сгради „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград електроенергия и топлинна енергия /нафта, дизел/
2022 Производствени сгради „Резбонарезни инструменти Габрово“
ЕООД
„Резбонарезни инструменти Габрово“
ЕООД
Фотоволтаични инсталации