Финансови отчети


2018

ДЗЗД „Еконолер, Енефект и Елана“ Баланс 2018

ДЗЗД „Еконолер, Енефект и Елана“ ОПР 2018

ДЗЗД „Еконолер, Енефект и Елана“ Отчет за собствения капитал 2018

ДЗЗД „Еконолер, Енефект и Елана“ Отчет за паричните потоци 2018