Физически лица


Във връзка със зачестилите случаи фирми и лица да се представят за посредници или представители на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, държим да ви информираме за следното:

  1. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” работи пряко със своите клиенти и няма практика да използва посредници;
  2. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” не работи с избрани фирми за енергийно обследване и приема енергийни обследвания от всяка фирма, регистрирана по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ и чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ (вижте по-долу);
  3. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” не работи с избрани изпълнители. Клиентите ни са свободни да избират изпълнител на проекта си по своя преценка, а ФЕЕВИ приема избора на клиента. Единственото изискване на ФЕЕВИ в това отношение е, клиентът да е направил своя избор измежду офертите на поне трима изпълнители.

Фонд „Енергйна ефективност и възобновяеми източници“ насърчава кандидатстването на физически лица, при условие че те отговарят на основните критерии за финансиране на фонда.