Обучение за енергийно ефективни услуги в сгради се проведе в град Стара Загора

Първото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Търговско-промишлената палата в град Стара Загора. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители… Прочети още


Покана за участие в първи етап на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници („ФЕЕВИ“)

Възложител На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност Възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Предмет на конкурса Избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници по смисъла на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за… Прочети още


„Green festival“ – Прищина 2018 г.

Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – г-н Димитър Дуков, взе участие в тазгодишното трето издание на “Green festival”, което бе проведено в град Прищина, от 19 до 21 септември. Фестивалът има за цел да осведоми обществото за ползите от внедряването на екологични практики и технологии и да насърчи развитието на „зеления“… Прочети още


Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2018 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

Национална конференция – 20-21 юни, гр. Бургас

От 20 до 21 юни 2018 година, в град Бургас, беше проведена национална конференция под надслов „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“. Събитието бе от официалната програма на българското председателство на ЕС. Организатори на събитието бяха Министерство на енергетиката с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП), Общинска мрежа… Прочети още


Свикване на редовно отчетно-изборно Събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно отчетно-изборно Събрание на донорите, което ще се проведе на 22 март 2018 г. от 13.00 часа, ет. 8, зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен… Прочети още


Българските екообщини за 2017 година

Изпълнителният директор на ФЕЕВИ, г-н Димитър Дуков, взе участие в събитие, организирано от френското посолство, в рамките на което осем общини бяха наградени за усилията си за устойчиво управление на ресурсите и опазването на околната среда. За още по темата вижте тук.

Свикване на извънредно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква извънредно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 28 юни 2017 г. от 14.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Освобождаване… Прочети още


ФЕЕВИ финансира проект за енергийна ефективност на 12 ДКЦ, София

Сградата на 12 ДКЦ в ЖК „Люлин“ ще бъде санирана и с подменена дограма. На 4.05.2017 г. в сградата на Столична община директорът на 12 ДКЦ – д-р Васил Василев и изпълнителният директор на Фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – Димитър Дуков, в присъствието на заместник-кмета на София – Дончо Барбалов, подписаха договора за… Прочети още


Проект за улично осветление на общ. Самоков

С помощта на ФЕЕВИ вече е изпълнен най-новият проект за улично осветление на 26 населени места в община Самоков. Проектът включва смяна предимно на натриеви лампи, с мощност 70 и 50 W, с нови LED лампи съответно с мощност 35 и 25 W. Изпълнението включва определяне консумацията на всяка измервателна точка по брой и мощност… Прочети още