На 30.03.2022 г. се проведе редовно заседание на Общото събранието на донорите (ОСД) на ФЕЕВИ

На 30.03.2022 г. в сградата на Министерство на енергетиката беше проведено редовно заседание на Общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2021 година; Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран… Прочети още


Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2022 г. от 15:00 часа, в зала 821, в сградата на Министерство на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД:… Прочети още


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – финансов и технически партньор по пътя за Зеления преход

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе активно участие във форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, който се проведе във Велинград на 29-30.11.2021 г., организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България,… Прочети още


Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ се проведе в София

На 05 октомври 2021 г., изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – г-жа Галя Василева взе участие във форум „Инвестиции  в устойчива енергия“, „Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийната ефективност в България“, организиран от Център за енергийна ефективност – ЕнЕфект, по проект BeSMART в България. Националната кръгла маса предостави… Прочети още


Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2021 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2021 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД.   Уведомление

Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2021 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2021 г. от 13:00 часа, в уеб базирана платформа „Jitsi“, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2020 година и… Прочети още


Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на ФЕЕВИ към 31.12.2020 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2020 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД. Уведомление

Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2020 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2020 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2020 г. от 13.00 часа, в зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД:… Прочети още