Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ на 31 март 2023 г.

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 31 март 2023 г. от 13:00 часа, в зала 5-6, ет. 2, в сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37/ул. „Сердика“ №… Прочети още


ФЕЕВИ взе участие в уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ“, организиран от Съвета по инвестиции към БТПП

Уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ събра над 170 участници в БТПП и онлайн. Събитието, организирано от Българската търговско-промишлена палата и Съвета по инвестиции към нея, имаше за цел да представи финансови инвестиционни продукти и банкови финансови продукти, предназначени за разгръщане на дейности в сектор енергийна ефективност и възобновяеми… Прочети още