Покана за участие в конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ)

Възложител На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност Възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Предмет на конкурса Избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници по смисъла на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за… Прочети още


Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2023 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2023 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД. Уведомление

Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2023 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2023 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

ФЕЕВИ взе участие във форум „Финансиране на бизнеса 2023+“

Форумът „Финансиране на бизнеса 2023+“ , организиран от MoitePari.bg u Fininfo.BG на 4.4.2023 г, в InterExpoCenter, София, събра близо 150 участници от различни области, включително представители на бизнеса, финансиращи институции, експерти и консултанти с практически опит в подготовката и управлението на проекти с грантово и привлечено външно финансиране. Форумът се проведе успешно и се превърна… Прочети още


Официално откриване на реновираното с финансова подкрепа на ФЕЕВИ училище в гр. Костинброд

На 22 март 2023 г., на официална церемония, беше открита напълно обновената сграда на Второ ОУ „Васил Левски”, (База 2), в кв. Шияковци, гр. Костинброд. Домакин на събитието – г-жа Красимира Манова, директор на Второ ОУ „Васил Левски“, заедно с г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев, председател на общинския съвет, г-жа… Прочети още


Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ на 31 март 2023 г.

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 31 март 2023 г. от 13:00 часа, в зала 5-6, ет. 2, в сградата на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 37/ул. „Сердика“ №… Прочети още


ФЕЕВИ взе участие в уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и ВЕИ“, организиран от Съвета по инвестиции към БТПП

Уебинар на тема „Финансови инструменти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ събра над 170 участници в БТПП и онлайн. Събитието, организирано от Българската търговско-промишлена палата и Съвета по инвестиции към нея, имаше за цел да представи финансови инвестиционни продукти и банкови финансови продукти, предназначени за разгръщане на дейности в сектор енергийна ефективност и възобновяеми… Прочети още