Прекратяванe на конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Уважаеми дами и господа, С решение от проведено на 16.04.2024 г. заседание, Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ прекратява конкурса за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ по смисъла на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност, обявен на 20 септември 2023 г. АРХИВ:… Прочети още