Среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност в Брюксел

По покана на Европейската комисия, г-н Димитър Дуков взе участие в работната среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност (De-risking project) в Брюксел. На нея бяха представени резултатите от проведения анализ на повече от 4000 проекта за енергийна ефективност в рамките на Европейския съюз. За нуждите на проучването Фонд „Енергийна ефективност… Прочети още


ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) стартира своята Инвеститорска мрежа днес, с цел подпомагане свързването на разработчици на проекти в недвижими имоти, които се нуждаят от частен капитал, с инвеститори, които търсят качествени проекти за енергийна ефективност, носещи екологични и финансови резултати. Финансиран от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020, ICP Europe е проект на… Прочети още


Проект ‘Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България’

Във връзка с проект „Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България“, управляван от ЕБВР, ФЕЕВИ започва публикуването на baseline докладите за проектите, които ще бъдат предложени за реализиране в България по схемата „Договори с гарантиран резултат“. Целта е предварително запознаване с основните технико-икономически параметри на обектите. След изготвянето на окончателните енергийни одити, те… Прочети още


На 03.02.2016 г. се проведе редовно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 03.02.2016 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за 2015 година и представянето му за… Прочети още


Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 03 февруари 2016 г. от 13.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане… Прочети още