ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) стартира своята Инвеститорска мрежа днес, с цел подпомагане свързването на разработчици на проекти в недвижими имоти, които се нуждаят от частен капитал, с инвеститори, които търсят качествени проекти за енергийна ефективност, носещи екологични и финансови резултати.

Финансиран от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020, ICP Europe е проект на Фонда за защита на околната среда (Environmental Defense Fund) и има за цел стандартизиране на реновирането за енергийна ефективност чрез използване на стриктни показатели за измерване и контрол по начин, който ги прави по-привлекателни за инвеститорите и за собствениците на сгради. Проектите, сертифицирани по подхода на ICP Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE), са акредитирани по индустриални стандарти и най-добри практики, което намалява разходите по финансовите операции и повишава доверието в спестяванията, с цел ангажирането на частен капитал и увеличаване на инвестициите в енергийна ефективност в световен мащаб.

„Потенциалният пазар за обновяване на сгради в Европа е на стойност над 100 милиарда евро годишно, представлявайки огромна, неизползвана възможност за инвестиция“, съобщи Панама Бартоломи, директор на ICP Europe. „Предлагането на общ език за сравнение на рисковете и спестяванията за инвеститорите прави проектите опростени, решенията – по-лесни, и изпълнението на проектите – по-надеждно. Приканваме градовете, собствениците на сгради, както и местните власти, които развиват такъв тип проекти, да се запознаят с нашата Инвеститорска мрежа, за да им помогнем да намерят финансиране.“

Инвеститорската мрежа на ICP Europe е създадена, за да отговори на потребностите на инвеститори, които търсят стандартизирани проекти, които намаляват времето, риска и разходите, свързани с финансирането на обновяване на сгради в сферата на енергийната ефективност. Членовете на мрежата включват: Европейски фонд за енергийна ефективност администриран от Deutsche Bank, SUSI Partners, Suma Capital, CleanTech Leasing, The Carbon and Energy Fund, Menhaden Capital, Българския фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници, Joule Assets, PIB Insurance, Triodos Bank, Royal Bank of Scotland, Banco Português de Investimento, Amber Infrastructure, и Cut Power.

Инвеститорската мрежа на ICP Europe обединява инвеститори с над 1 милиард евро наличен финансов капитал за проекти за модернизация в сферата на енергийната ефективност и включва широк спектър от финансиращи дружества в сферата на енергийната ефективност, които оценят полезността на стандартизирани инвестиционни проекти за увеличаване на потока от сделки и стимулиране на търсенето на пазара. В резултат на това, някои от членовете предлагат на предприемачите стимули, като например ускорена оценка, намалени транзакционни разходи и преференциални условия за сертифицираните проекти.

„Като алтернативен, иновативен финансов инструмент за проекти за енергийна ефективност в публичния сектор, ние в Европа, вярваме, че стандартизираните подходи за подобряване на енергийната ефективност могат да ускорят изпълнението на проекта и да осигурят един по-структуриран подход за разработване на проекти с цел получаване на достъп до финансиране“, смята Лада Стрелникова, директор на Deutsche Asset Management и инвестиционен мениджър за Европейския фонд за енергийна ефективност.

„Основното препятствие, което стои на пътя на инвеститорите, осигуряващи капитал за проекти за енергийна ефективност, е липсата на стандартизация. Инвеститорската мрежа на ICP Europe е ключова стъпка към превръщането на тези проекти в един привлекателен за инвестиции клас активи „, каза Бен Голдсмит, главен изпълнителен директор на Menhaden Capital Management LLP.

В допълнение към своята Инвеститорска мрежа, ICP Europe има изградени стратегически съюзи в секторите на финансите, недвижимите имоти и енергийната ефективност под формата на Мрежа на партньорите и Ръководен комитет с цел продължаване развитието и поддържането на протоколите за енергийна ефективност, както и за превръщането на проектите за енергийна ефективност по-подготвени за пазара и привлекателни за инвеститорите.

Заинтересованите страни могат да намерят повече информация за Инвеститорската мрежа на ICP Europe тук. За да се свържете с някой от членовете от Инвеститорската мрежа за финансиране на проекти за енергийна ефективност, изпратете имейл на panama.bartholomy@eeperformance.org