Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС

На 17.07.2014 г. в сградата на МОСВ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 беше проведен семинар на тема „Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС“. Семинарът е организира съвместно с представители на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и Института за климат, околна среда… Прочети още


ИМАДЖИН – нискоенергийни градове

На 11 и 12 юни Добрич бе домакин на четвъртия международен семинар по проект „ИМАДЖИН – нискоенергийни градове“ . Над 40 експерти в областта на енергийната ефективност от Франция, Великобритания, Италия, Германия, Румъния, Дания и България дискутираха по проблемите за постигане на енергийна независимост на градовете и регионите и за значението на почти нулево –… Прочети още


Финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан

Възможности за развитие и прилагане на финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан бяха широко обсъдени на 6 юни 2014 г. в град Астана на конференция на високо ниво, организирана от Министерството на индустрията и новите технологии, съвместно с Института за развитие на електричеството и енергийните спестявания и Световна банка. Беше… Прочети още


Световна банка и Секретариата на Енергийната общност проведоха съвместно семинар за енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани

Семинар „Подобряване на енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани“, организиран от Световна банка с подкрепата на Секретариата на Енергийната общност, беше проведен на 15 и 16 май 2014 година. Двудневният семинар събра заедно представители, длъжностни лица, технически експерти от всички шест страни–членки на Енергийната общност на Западните Балкани. Те представиха най-добрите практики в осъществяването… Прочети още


ФЕЕВИ вече предлага по-изгодни условия за клиентите си, като увеличи срока за погасяване на кредитите до 7 години

На заседание, проведено на 13 февруари 2014 г., Управителният съвет на ФЕЕВИ одобри предложението за удължаване срокът за погасяване на кредитите до 7 години за проекти с по-продължителен срок на откупуване на мерките. Новият срок ще даде възможност да се разшири обхвата на финансираните от ФЕЕВИ проекти по отношение на ВЕИ (например котли на биомаса,… Прочети още