Финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан

Г-н Димитър Дуков, Изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Възможности за развитие и прилагане на финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан бяха широко обсъдени на 6 юни 2014 г. в град Астана на конференция на високо ниво, организирана от Министерството на индустрията и новите технологии, съвместно с Института за развитие на електричеството и енергийните спестявания и Световна банка.

Беше обменен международен опит в областта на финансиране и изпълнение на проекти за енергийна ефективност като бяха споделени примери от България, Китай, Полша и Литва пред над 60 участника, представители на министерства, агенции, фирми и асоциации, както и международни партньори.

Внимание бе отделено на три главни теми: създаване и пускане в действие на револвиращ фонд за енергийна ефективност; бизнес модели на фирми за енергийни услуги и кредитни линии; програми за финансиране и стимулиране на енергийна ефективност в дома. В рамките на първата тема бе представен Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ от неговия Изпълнителен директор – г-н Димитър Дуков.