Световна банка и Секретариата на Енергийната общност проведоха съвместно семинар за енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани

Семинар „Подобряване на енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани“, организиран от Световна банка с подкрепата на Секретариата на Енергийната общност, беше проведен на 15 и 16 май 2014 година.

Двудневният семинар събра заедно представители, длъжностни лица, технически експерти от всички шест страни–членки на Енергийната общност на Западните Балкани. Те представиха най-добрите практики в осъществяването на енергийно ефективни програми. Целта на семинара бе да представи и обсъди резултатите от техническата помощ на Световна банка по отношение на енергийната ефективност на сградния фонд в Западните Балкани. Дискусиите на семинара бяха съсредоточени в четири теми: 1)създаване и действие на револвиращ фонд за енергийна ефективност; 2) фирми за енергийни услуги (ESCO), бизнес модели и пазарно развитие; 3) практики за общинско финансиране и бюджетиране за енергийна ефективност при обществените сгради; 4) финансиране и стимулиращи програми за енергийна ефективност в домакинствата.

Опитът на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ беше представен като добра практика от Изпълнителния директор – г-н Димитър Дуков.