На 30.03.2022 г. се проведе редовно заседание на Общото събранието на донорите (ОСД) на ФЕЕВИ

На 30.03.2022 г. в сградата на Министерство на енергетиката беше проведено редовно заседание на Общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2021 година; Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран… Прочети още


Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2022 г. от 15:00 часа, в зала 821, в сградата на Министерство на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД:… Прочети още