Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ се преобразува в Национален декарбонизационен фонд

Министерският съвет упълномощи министъра на енергетиката да предприеме необходимите действия във връзка с трансформирането на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ФЕЕВИ) в Национален декарбонизационен фонд (НДФ), съобщиха от пресслужбата на кабинета. Преструктурирането на ФЕЕВИ в НДФ е една от основните реформи в частта „Зелена България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост… Прочети още


Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2022 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2022 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД. Уведомление

Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2022 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2022 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

На 07.07.2022 г. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на донорите (ОСД) на ФЕЕВИ

На 07.07.2022 г. в сградата на Министерство на енергетиката беше проведено извънредно заседание на Общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) при следния дневен ред: Номиниране и избор на членове на Управителния съвет на ФЕЕВИ съгласно чл. 85 (1), т. 6 („а“–„г“) от Закона за енергийната ефективност. Приемане на изменения… Прочети още


Свикване на извънредно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква извънредно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 07 юли 2022 г. от 15:00 часа, в зала 821, в сградата на Министерство на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД:… Прочети още


Седмата годишна глобална конференция за енергийна ефективност, гр. Сьондерборг, Дания, 7-9 юни 2022 г.

Годишната глобална конференция по енергийна ефективност на Международната агенция по енергетика е призната за най-значимата среща на световни лидери, които обсъждат политиката и действията в областта на енергийната ефективност. Домакин на тазгодишната глобална конференция е датското Министерство на енергетиката, Комуналните услуги и Климата, и се провежда в град Сьондерборг, водещ технологичен център в Южна Дания.… Прочети още


ФЕЕВИ участва в конференция „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“

На 2-3 юни 2022 г. в Експо център „Флора“ в гр. Бургас представители на международни и български финансови институции, и енергийни експерти обсъдиха най-новите тенденции в областта на устойчивата енергия по време на конференцията „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“. Основната тема, дискутирана на събитието, бе създаването на Националния декарбонизационен Фонд (НДФ).… Прочети още


На 30.03.2022 г. се проведе редовно заседание на Общото събранието на донорите (ОСД) на ФЕЕВИ

На 30.03.2022 г. в сградата на Министерство на енергетиката беше проведено редовно заседание на Общото събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2021 година; Приемане на годишния доклад за дейността и одитиран… Прочети още


Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2022 г. от 15:00 часа, в зала 821, в сградата на Министерство на енергетиката, ет. 8, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД:… Прочети още