ECKO


Финансирани проекти от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“:

Година Вид Проект Бенефициент Име на проекта Спестявания по вид енергия
2017 Спортни зали Академика 2011 ЕАД Зала „Фестивална“, гр. София електроенергия и топлинна енергия
2017 Лечебни заведения общ. Мъглиж Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ „Здравец“, с. Ветрен, общ. Мъглиж нафта/дизел, с дървени пелети
2015 Адм. сгради общ. Мъглиж Пенсионерски клуб „Тунджа“ с. Юлиево, община Мъглиж електроенергия и дърва за отопление, с дървени пелети
2015 Учебни заведения общ. Мъглиж ЦДГ „Радост“ с. Юлиево, община Мъглиж електроенергия и дърва за отопление , с дървени пелети, ВЕИ-слънце
2013 Адм. сгради общ. Сапарева баня Административна сграда, общ. Сапарева баня електроенергия и топлинна енергия
2012 Учебни заведения общ. Костинброд ОУ „Отец Паисий“, с. Драговищица нафта/дизел, с дървени пелети
2013 Учебни заведения общ. Разград ЦДГ № 11„Детелина“ и ЦДГ„Васил Левски“ гр. Разград природен газ и топлинна енергия
2012 Учебни заведения общ. Садово ЦДГ „Никола Йонков Вапцаров“ , с. Поповица, общ. Садово електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети
2011 Учебни заведения общ. Сандански Община Сандански, ОДЗ „Пролет” №3, гр. Сандански електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети
2011 Учебни заведения общ. Карнобат ОДЗ „Мир“ гр. Карнобат електроенергия и природен газ
2011 Лечебни заведения общ. Айтос „МБАЛ-Айтос” ЕООД, гр. Айтос електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети
2011 Учебни заведения Аграрен университет, Пловдив Сграда на Ректората на Аграрен Университет, гр. Пловдив електроенергия и природен газ
2010 Учебни заведения общ. Елена Сграда на ЦДГ „Ана Брадел“, гр. Елена електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети
2010 Учебни заведения Аграрен Университет, гр. Пловдив Лозаро-винарски факултет на Аграрен Университет, гр. Пловдив природен газ
2009 Учебни заведения Аграрен Университет, гр. Пловдив Агрономически факултет на Аграрен Университет, гр. Пловдив природен газ
2017 Лечебни заведения общ. Дупница МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – терапевтичен блок, гр. Дупница електроенергия и нафта/газьол, с природен газ
2011 Лечебни заведения МБАЛ-Айтос ЕООД „МБАЛ-Айтос” ЕООД, гр. Айтос електроенергия и нафта/дизел, с дървени пелети
2015 Учебни заведения УНСС, гр. София Учебно-оздравителна база на УНСС – с. Равда електроенергия
2013 Учебни заведения ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново Факултет по Изобразителни Изкуства на Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Велико Търново електроенергия и природен газ
2012 Учебни заведения ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново Блок №7 на Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методий” , гр. Велико Търново електроенергия и нафта/дизел
2011 Учебни заведения ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Велико Търново Великотърновски Университет „Св. Св. Кирил и Методи“, блок No 11 нафта/дизел, с електроенергия
2011 Учебни заведения Аграрен Университет, гр. Пловдив Сграда на Ректората на Аграрен Университет, гр. Пловдив електроенергия и природен газ
2018 Спортни зали Зимен дворец на спорта – „Академика 2011“ ЕАД Енергоефективна реконструкция на „Зимен дворец на спорта, гр. София – основна зала“ електроенергия/ топлинна енергия
2018 Жилищни сгради „Проинвекс“ ЕООД Енергоефективна реконструкция на общежитие сграда № 1, ул. „Тодорини кули“ № 55, гр. София електроенергия
2019 Сгради за отдих и спорт „Ученически отдих и спорт“ ЕАД,
гр. Априлци
Енергоефективна реконструкция на „Средношколски лагер“ и „Столова и кухня с надстройка“ електроенергия
2021 Учебни заведения Детска градина «Слънце» Енергоефективна реконструкция на Детска градина «Слънце»,
с. Градежница, общ. Тетевен
електроенергия, дърва и дървени пелети