Кредити


Директно финансиране

Бенефициенти Фиксиран годишен
лихвен процент
Размер на инвестиционния проект
(в лева)
Максимален срок
на изплащане
Минимално самоучастие
на кредитополучателя
Общини,
Корпоративни клиенти,
Физически лица
4,5% – 6% 30 000 – 1 000 000 до 10 години 10%
4% – 5% 1 000 001 – 3 000 000*

*Ниският лихвен диапазон за големи проекти (над 1 млн. лв.) е приложим при кредити с минимален размер 800 хил. лв.

  1. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период на договора
  2. Без допълнителни първоначални такси и комисионни по кредита (включително такси за предсрочно погасяване след третата година от кредита*)
  3. При мостово / съфинансиране по Оперативни програми финансирането може да бъде до 100%
* При мостово финансиране по програмите на ЕС такса за предсрочно погасяване не се договорира.

Изкупуване на вземания

Бенефициенти Фиксиран годишен
лихвен процент
Размер на инвестиционния проект
(в лева)
Максимален срок
на изплащане
Минимално самоучастие
на кредитополучателя
Корпоративни клиенти,
ESCO изпълнители **
4,5% – 6% 30 000 – 3 000 000 до 10 години 10%
** ESCO – Energy Services Company – Дружество за предоставяне на енергийни услуги – физическо или юридическо лице, което осъществява енергийни услуги и/или други мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради или промишлени системи, като поема изцяло или частично финансовия риск; компания, специализирана в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги, както и в разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението.