Кредити


Директно финансиране

Бенефициенти Фиксиран годишен
лихвен процент
Размер на финансиране
(в лева)
Максимален срок
на изплащане
Минимално самоучастие
на кредитополучателя
Общини,
Корпоративни клиенти,
Физически лица
4% – 7% 27 000 – 800 000 до 7 години 10%
3,5% – 5,5% 800 000 – 2 700 000

По-ниските лихвени проценти са приложими за проекти над 1 млн. лв.

  1. Годишният лихвен процент е фиксиран за целия период на договора
  2. Без допълнителни първоначални такси и комисионни по кредита (включително такси за предсрочно погасяване след втората година от кредита*)
  3. При мостово / съфинансиране по Оперативни програми финансирането може да бъде до 100%
* При мостово финансиране по програмите на ЕС такса за предсрочно погасяване не се договорира.

Изкупуване на вземания

Бенефициенти Фиксиран годишен
лихвен процент
Размер на финансиране
(в лева)
Максимален срок
на изплащане
Минимално самоучастие
на кредитополучателя
Корпоративни клиенти,
ESCO изпълнители **
4% – 7% 27 000 – 2 700 000 до 7 години 10%
** ESCO – Energy Services Company – Дружество за предоставяне на енергийни услуги – физическо или юридическо лице, което осъществява енергийни услуги и/или други мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради или промишлени системи, като поема изцяло или частично финансовия риск; компания, специализирана в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги, както и в разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението.