Контакти


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
тел.: +359 2 81 000 80

e-mail: info@bgeef.com

Адрес:
София 1000, Ул.”Кузман Шапкарев” №4