Контакти


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
тел.: +359 2 81 000 80
факс.: +359 2 95 815 23
e-mail: info@bgeef.com
Адрес:
София 1000, Ул.”Кузман Шапкарев” №4