Процес на кандидатстване


Детайлно енергийно обследване

Необходимо условие за успешна кандидатура във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е наличието на детайлно енергийно обследване, позволяващо енергиен анализ и избор на енергоспестяващите мерки. Лицензирани за изготвяне на енергийно обследване са следните фирми:

Общи етапи за кандидатстване

 1. Идентифициране на проект (кредитоискател)
 2. Първоначална оценка за осъществимостта на проекта (при необходимост, ФEEВИ/външна консултантска фирма)
 3. Изготвяне на Първоначално предложение за проект (ППП) (кредитоискател)
 4. Подаване на ППП и съпътстваща документация във ФEEВИ (кредитоискател)
 5. Съдействие при изготвянето и подобряване на ППП, както и на съпътстващи документи (ФEEВИ)
 6. Разглеждане и оценка на проекта (ФEEВИ)
 7. Формално решение за одобрение на финансирането (ФEEВИ)
 8. Приключване на финансови преговори и отпускане на средствата

Основни изисквания към проектите

Всички проекти за енергийна ефективност, одобрени и подпомагани от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Проектът трябва да внедрява утвърдена технология;
 • Стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лева и 3 000 000 лева;
 • Дяловото участие на кредитополучателя трябва да е не по-малко от 10%;
 • Срок на изплащане на кредита до 10 години.