Персонал


Галя Василева

Изпълнителен директор
тел: +359 2 81 000 82
e-mail: bancheva@bgeef.com

АТАНАС СТОЙКОВ

Технически експерт по енергийна ефективност
тел: +359 2 81 000 81
e-mail: stoykov@bgeef.com

емилия бакърджиева

Финансов и кредитен експерт 
тел: +359 2 81 000 85
e-mail: bakardzhieva@bgeef.com

деница македонска

Главен счетоводител
тел. + 359 2 81 000 84
e-mail: makedonska@bgeef.com

РОСИЦА ВАНГЕЛОВА

Офис мениджър
тел: +359 2 81 000 83
e-mail: vangelova@bgeef.com