Персонал


Димитър Дуков

Изпълнителен директор

тел: +359 2 81 000 87
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: doukov@bgeef.com

АТАНАС СТОЙКОВ

Технически експерт по енергийна ефективност

тел: +359 2 81 000 81
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: stoykov@bgeef.com

ЛИЛЯНА ЙОНЧЕВА

Финансов и кредитен анализатор

тел: +359 2 81 000 88
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: yoncheva@bgeef.com

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА

Главен счетоводител

тел: +359 2 81 000 82
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: bancheva@bgeef.com

ЗОРНИЦА АТАНАСОВА

Офис мениджър

тел: +359 2 81 000 83
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: atanasovaz@bgeef.com