Персонал


Галя Василева

Изпълнителен директор
тел: +359 2 81 000 82
e-mail: bancheva@bgeef.com

Атанас Стойков

Технически експерт по енергийна ефективност
тел: +359 2 81 000 81
e-mail: stoykov@bgeef.com

Емилия Бакърджиева

Финансов и кредитен експерт
тел: +359 2 81 000 85
e-mail: bakardzhieva@bgeef.com

светослава нончева

Главен счетоводител
тел. + 359 2 81 000 84
e-mail: noncheva@bgeef.com

Мария Апостолова

Офис мениджър
тел: +359 2 81 000 83
e-mail: apostolova@bgeef.com

Димитрина Димитрова

Маркетинг експерт
тел: +359 2 81 000 86
e-mail: dimitrovad@bgeef.com