Персонал


Люба Никифорова

Изпълнителен директор
тел: +359 2 81 000 82
e-mail: nikiforova@bgeef.com

Атанас Стойков

Технически експерт по енергийна ефективност
тел: +359 2 81 000 81
e-mail: stoykov@bgeef.com

Емилия Бакърджиева

Финансов и кредитен експерт
тел: +359 2 81 000 85
e-mail: bakardzhieva@bgeef.com

светослава нончева

Главен счетоводител
тел. + 359 2 81 000 84
e-mail: noncheva@bgeef.com