Персонал


Галя Василева

Изпълнителен директор
тел: +359 2 81 000 82
e-mail: bancheva@bgeef.com

АТАНАС СТОЙКОВ

Технически експерт по енергийна ефективност
тел: +359 2 81 000 81
e-mail: stoykov@bgeef.com

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА

Финансов и кредитен анализатор
тел: +359 2 81 000 88
e-mail: georgieva@bgeef.com

ДЕНИЦА МАКЕДОНСКА

Главен счетоводител
тел: +359 2 81 000 84
e-mail: makedonska@bgeef.com

Адриана Дудова

Офис мениджър
тел: +359 2 81 000 83
e-mail: dudova@bgeef.com