Персонал


Димитър Дуков

Изпълнителен директор

тел: +359 2 81 000 87
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: doukov@bgeef.com

Асен Шарлийски

Заместник изпълнителен директор

тел: +359 2 81 000 84
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: charliyski@bgeef.com

Лиляна Йончева

Финансов и кредитен анализатор

тел: +359 2 81 000 88
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: yoncheva@bgeef.com

Антoн Тодоров

Технически експерт по енергийна ефективност

тел: +359 2 81 000 86
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: todorov@bgeef.com

Емил Пашов

Финансов и маркетинг координатор

тел: +359 2 81 000 85
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: pashov@bgeef.com

Галя Василева

Главен счетоводител

тел: +359 2 81 000 82
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: bancheva@bgeef.com

Зорница Атанасова

Офис мениджър

тел: +359 2 81 000 83
факс: +359 2 958 15 23
e-mail: atanasovaz@bgeef.com