Събранието на донорите избра нови членове на УС на ФЕЕВИ

На 10 декември 2013 г. беше проведено редовно заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: приемане на отчет за работата на Фонда и целите и задачите за следващ период; отчитане на резултатите от дарителската кампания проведена през ноември и декември 2013;… Прочети още


ФЕЕВИ на Международен Форум за подпомагане развитието на ЕСКО индустрията и финансирането на енергийната ефективност

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе участие в Международния Форум на високо ниво за подпомагане развитието на ЕСКО индустрията и финансирането на енергийната ефективност по покана на Световната банка и National Development Reform Commission of China. Организатор на събитието бе Китайската асоциация на компаниите за енергийни услуги. Презентациятана ФЕЕВИ беше включена в семинара по… Прочети още


Редовно заседание на Събранието на донорите през декември

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 10 декември 2013 година от 13:00 часа, в зала 821, ет. 8 в сградата на Министерството на икономиката и енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица” № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД:… Прочети още


Управителният съвет на ФЕЕВИ обявява донорска кампания за набиране на средства за повишаване на капитализацията

Във връзка с насроченото на 10 декември 2013 Събрание на Донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”, Управителният съвет на ФЕЕВИ обявява донорска кампания за набиране на средства за повишаване на капитализацията. Дарителската кампания на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” ще продължиот 04.11.2013 г. до 06.12.2013 г. Адресът заподаване на заявките: гр.София 1000,… Прочети още


Европейският комисар по действията в областта на климата ще даде интервю на живо в Twitter

Европейският комисар по действията вобластта на климата Кони Хедегор ще даде интервю на живо в Twitter наКлеър Саксън – Global Digital Editorв „Climate Group“,на 5 ноември 2013 г. от 15:00 до 15:45централно европейско време. Ако имате въпроси свързани с кампанията Тhe World You Like или Тhe World You Like Challenge, можете да се възползвате отвъзможността… Прочети още


Фонд ‘Енергийна ефективност и възобновяеми източници’ представи своя опит с финансиране на обновяването на публични сгради

ФЕЕВИ взе участие в работата на Четвъртата Работна група“Финансиране на обновяването на 3% от сградите на централното правителство“,която се проведе на ФЕЕВИбеше представен като пример на „Национален фонд за енергийна ефективност,финансиране и техническа подкрепа“. В съответствие с чл. 20 на новата директива2012/27/ЕС за енергийна ефективност страните членки следва да създадат националнифондове, които да подпомогнат обновяването… Прочети още


Конкурсът ‘Свят, който харесваш’: Обявени са тримата европейски финалисти!

Тримата финалисти от 10-те европейски проекти, които получиха най-много гласове вконкурса на „Свят, който харесваш“, бяха избрани след задълбочена оценка. Крайният победител за Европа, избран от комисията по награждаване на„Sustainia“, ще бъде обявен нацеремонията по тяхното връчване на 7 ноември в Копенхаген. Тримата финалисти, които ще бъдат поканенина церемонията на „Sustainia“ по връчването на наградите,… Прочети още


ФЕЕВИ взе участие в ІV Международен Форум: Енергия за устойчиво развитие, който се проведе в Тбилиси

Между 16-20 Септември 2013 година в Тбилиси се проведе ІV Международен Форум Енергия за устойчиво развитие. По покана на Комисията по устойчивото развитие на енергетиката към Икономическата комисия на ООН за Европа, ФЕЕВИпредстави дейността си. Тъйкато ФЕЕВИ се оценява като успешно реализиран проект на Световна банка поотношение финансирането на проекти за енергийна ефективност, изпълнителниятдиректор Г-н… Прочети още


ФЕЕВИ и ‘Свят, който харесваш с климат, който харесваш’

Нека изградим свят, който ни харесва! от Кони Хедегор, комисар на ЕС по действията в областта на климата Предвид ежедневните съобщения в медиите за рекордни нива на емисии на СО2, рекордно топене на ледовете, рекордни суши, рекордни валежи и рекордни цени на храните, не е учудващо, че хората започват да недоволстват и да се безпокоят… Прочети още


Проекти за енергийна ефективност в община Стара Загора

ФЕЕВИ финансира проекти на училища и детски градини в Община Стара Загора, съвместно с Международен Фонд Козлодуй Проекти за енергийна ефективност планират да приключат в община Стара Загора до началото на учебната година. Ремонтите в V-то ОУ „Митьо Станев’, СОУ „Максим Горки’ и в детските градини „Светулка’ и „Мир’ са по проект „Енергийна ефективност в… Прочети още