Фонд ‘Енергийна ефективност и възобновяеми източници’ представи своя опит с финансиране на обновяването на публични сгради

ФЕЕВИ взе участие в работата на Четвъртата Работна група“Финансиране на обновяването на 3% от сградите на централното правителство“,която се проведе на

ФЕЕВИбеше представен като пример на „Национален фонд за енергийна ефективност,финансиране и техническа подкрепа“. В съответствие с чл. 20 на новата директива2012/27/ЕС за енергийна ефективност страните членки следва да създадат националнифондове, които да подпомогнат обновяването на 3% годишно от сградите направителството чрез прилагането на иновативни финансови механизми.