На 15.09.2015 г. се проведе извънредно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 15.09.2015 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на Отчет за работата на ФЕЕВИ; Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на ФЕЕВИ към 30.06.2015 г.; Приемане на целите и… Прочети още


Старт на дарителска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ обявява донорска кампания за набиране на дарения в полза на Фонда, предоставящи право на участие и глас на дарителите в Общото събрание на донорите. Срокът за набиране на средства ще бъде от 14.07.2015 г. до 14.09.2015 г. Адрес за подаване на заявки: гр. София 1000, ул.… Прочети още


Информационни семинари от кампанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира 6 информационни семинара в 6-те района на планиране в България, част от кампанията по въвеждане на Бели сертификати за енергийни спестявания. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията на АУЕР цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според… Прочети още


ЕкоФест ‘Зелените идеи в действие’

ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие на УзанаПолянаФест и ще се проведе от 24 до 26 юли в местността „Узана“ над гр. Габрово. Това е пето издание на фестивала, който привлича повече от 3000 души годишно. ЕкоФест се организира от Фондация ТАЙМ – Екопроекти с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите… Прочети още


Енергийно-ефективна реконструкция на сградите на студентски общежития на П ‘ССО’ към УНСС Блокове № 9, 26, 38 и 40А

Програма „Интелигентна Енергия Европа“ финансира прокт EESI2020 – „Европейска инциатива за енергийни услуги 2020“ с идеята да осигури информация и подкрепа на Европейски градове и региони за внедряване на ДГР в техните енергийни планове. За тази цел е предвидено обучение на експерти в областта на енергийните услуги като независими консултанти по проекти с ДГР. Екипът… Прочети още