Информационни семинари от кампанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира 6 информационни семинара в 6-те района на планиране в България, част от кампанията по въвеждане на Бели сертификати за енергийни спестявания.

Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията на АУЕР цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според Закона за енергийната ефективност лица, а и всички други заинтересовани страни, които желаят да инвестират в енергийна ефективност и подобряване качеството си на живот.

6-те информационни семинара се проведоха през месец май в градовете Плевен, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, София.

Основни теми на семинарите бяха:

  • „Модел за прилагане на Търговия с бели сертификати в България: Инструмент за постигане на енергийни спестявания, ключови предимства“
  • „Конкурентна европейска индустрия, Директива за енергийна ефективност – българската специфика“
  • „Фонд Енергийна ефективност и възобновяеми източници – партньор при финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност”