Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – финансов и технически партньор по пътя за Зеления преход

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе активно участие във форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, който се проведе във Велинград на 29-30.11.2021 г., организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България,… Прочети още


Форум „Инвестиции в устойчива енергия“ се проведе в София

На 05 октомври 2021 г., изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – г-жа Галя Василева взе участие във форум „Инвестиции  в устойчива енергия“, „Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийната ефективност в България“, организиран от Център за енергийна ефективност – ЕнЕфект, по проект BeSMART в България. Националната кръгла маса предостави… Прочети още


Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2021 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2021 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД.   Уведомление

Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2021 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2021 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Общото събрание на донорите, което ще се проведе на 30 март 2021 г. от 13:00 часа, в уеб базирана платформа „Jitsi“, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на ФЕЕВИ за 2020 година и… Прочети още