Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на ФЕЕВИ към 31.12.2019 г.

Консултантът предложил най-ниска цена и спечелил проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2019 г. е „Глобъл Одит Сървисез“ ООД. Уведомление

Красен Кралев откри реновираната тренировъчна зала на Зимния дворец на спорта

Министърът на младежта и спорта откри тренировъчната зала на Зимния дврец на спорта. Проектът е за енергийно ефективна реконструкция на съоръжението. Изпълнението на проекта е извършено чрез ЕСКО договор. Инвестицията е на стойност 1 150 000 лв., като голямата част от нея е предоставена на фирмата-изпълнител под формата на кредит от Фонд „Енергийна ефективност и… Прочети още


Повторна процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2019 г.

Повторна процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2019 г. Покана за участие в процедурата  Процедура Приложения

Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ за 2019 г.

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2019 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

Прекратяванe на конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Уважаеми дами и господа, С решение от проведено на 12.04.2019 г. заседание, Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ прекратява конкурса за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ АРХИВ: Участници допуснати до втори етап Покана за участие в първи етап

Директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД подписа договор за проектно финансиране с ФЕЕВИ

На 05.03.2019 г. директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – Проф. д-р Асен Балтов, подписа договор за проектно финансиране с ФЕЕВИ на инвестиционен проект с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД“, с… Прочети още


Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно Общо събрание на донорите, което ще се проведе на 27 март 2019 г. от 13.00 часа, ет. 8, зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен отчет… Прочети още


Конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Съгласно решение на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) следните участници са допуснати до втори етап на процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ: Участници допуснати до втори етап Въпроси и разяснения по процедурата Въпроси и разяснения по процедурата (12.03.2019) Въпроси и разяснения по процедурата (02.04.2019) Въпроси и разяснения по процедурата… Прочети още


Обучение за енергийно ефективни услуги в сгради се проведе в град Стара Загора

Първото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Търговско-промишлената палата в град Стара Загора. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители… Прочети още