Директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД подписа договор за проектно финансиране с ФЕЕВИ

dav

На 05.03.2019 г. директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – Проф. д-р Асен Балтов, подписа договор за проектно финансиране с ФЕЕВИ на инвестиционен проект с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД“, с обща стойност на проекта 2150796 с ДДС. 
Целта на проекта е привеждането на сградата в съвременен вид при спазване на медицинските стандарти, с оглед предлагането на качествена здравна услуга.
Предвижданите дейности по проекта са: проектиране; авторски надзор въвеждане на мерки за енергийна ефективност; ремонт на част от сградата на клиника по неврохирургия; ремонт на два броя операционни зали и доставка и монтаж на три асансьорни уредби.