Красен Кралев откри реновираната тренировъчна зала на Зимния дворец на спорта

Министърът на младежта и спорта откри тренировъчната зала на Зимния дврец на спорта. Проектът е за енергийно ефективна реконструкция на съоръжението. Изпълнението на проекта е извършено чрез ЕСКО договор. Инвестицията е на стойност 1 150 000 лв., като голямата част от нея е предоставена на фирмата-изпълнител под формата на кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. В рамките на реновацията е подменена съществуващата дограма, топлоизолиран е покрива на сградата, подменена е осветителната инсталациа, извършена е рехабилитация на вентилационната инсталация.