Старт на дарителска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ обявява донорска кампания за набиране на дарения в полза на Фонда, предоставящи право на участие и глас на дарителите в Общото събрание на донорите.

Срокът за набиране на средства ще бъде от 14.07.2015 г. до 14.09.2015 г.

Адрес за подаване на заявки: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4.

Общо събрание на донорите ще се проведе на 15 септември 2015 г. от 13.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8.