Проекти за енергийна ефективност в община Стара Загора

ФЕЕВИ финансира проекти на училища и детски градини в Община Стара Загора, съвместно с Международен Фонд Козлодуй

Проекти за енергийна ефективност планират да приключат в община Стара Загора до началото на учебната година. Ремонтите в V-то ОУ „Митьо Станев’, СОУ „Максим Горки’ и в детските градини „Светулка’ и „Мир’ са по проект „Енергийна ефективност в обществени сгради в Стара Загора’.

Проектите се финансират от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, съвместно с Международен Фонд Козлодуй.

Сред енергийно-ефективните мерки, които ще бъдат изпълнени са подмяна на същестуващата дограма, полагане на фасадна топлоизолация и топлоизолация на покриви. Ползите от проектите ще бъдат главно увеличаване комфорта на учениците и децата и създаване на по-добри условия за обучение, намаляване на разходите за електричество и отопление и спестяване на вредни емисии парникови газове – общо приблизително 491 CO2 екв./годишно за четирите проекта.