Конкурсът ‘Свят, който харесваш’: Обявени са тримата европейски финалисти!

Тримата финалисти от 10-те европейски проекти, които получиха най-много гласове вконкурса на „Свят, който харесваш“, бяха избрани след задълбочена оценка. Крайният победител за Европа, избран от комисията по награждаване на„Sustainia“, ще бъде обявен нацеремонията по тяхното връчване на 7 ноември в Копенхаген.

Тримата финалисти, които ще бъдат поканенина церемонията на „Sustainia“ по връчването на наградите, са:

Airport Carbon Accreditation:

Тази доброволна програма предоставя рамказа летищата за повишаване на тяхната енергийна ефективност и намаляване наемисиите на CO2.

Нискоенергийни къщи за всеки:

Този полския проект за жилища съчетаваразходоефективни техники за намаляване на потреблението на енергия страдиционния стил на полските сгради.

Засети биоразнообразни пасища:

Този португалски проект не само повишавапроизводителността на пасищата, но също така намалява емисиите на CO2,ерозията и риска от природни пожари.

На победителя ще бъде дадена възможност да създаде професионаленвидеоклип за своя проект и ще получи медийна подкрепа за популяризиране напроекта.

Комисията по награждаване на нашия партньорв кампанията „Sustainia“ се състои от европейския комисар по действията в областтана климата Кони Хедегор, бившия губернатор на Калифорния Арнолд Шварценегер,бившата норвежка министър-председателка Гро Харлем Брунтланд и председателя напанела на ООН по измененията на климата, д-р Раджендра Пачаури.

С конкурса на „Свят, който харесваш“ се призовават най-творчески мислещитеграждани от целия ЕС да подложат на изпитание своите иновации за нискивъглеродни емисии. Повече от 236,000 гласа от цяла Европа бяхаподадени. Можете да откриете кой е събрал най-много гласове във Вашатастрана като кликнете върху линковете по-долу.

Обявени са националните победители!

Facebook СНИМКИ

Информация относно наградите наSustainia: www.sustainia.me