ФЕЕВИ на Международен Форум за подпомагане развитието на ЕСКО индустрията и финансирането на енергийната ефективност

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе участие в Международния Форум на високо ниво за подпомагане развитието на ЕСКО индустрията и финансирането на енергийната ефективност по покана на Световната банка и National Development Reform Commission of China.

Организатор на събитието бе Китайската асоциация на компаниите за енергийни услуги. Презентациятана ФЕЕВИ беше включена в семинара по пазарни механизми за финансиране на енергийната ефективност и ЕСКО. ФЕЕВИ беше поканен да представи своята дейност свързана с финансиране на проектите за енергийна ефективност и с нововъзникнали ЕСКО компании. Особен интерес предизвика прилагането на различни финансови механизмии схеми за гарантиране на кредитите и на вземанията на ЕСКО компаниите в България. Липсата на загуби по портфейла на фонда беше посочено като индикатор за успешната работа на фонда и за поемането на премерен пазарен риск.