Седмата годишна глобална конференция за енергийна ефективност, гр. Сьондерборг, Дания, 7-9 юни 2022 г.

Годишната глобална конференция по енергийна ефективност на Международната агенция по енергетика е призната за най-значимата среща на световни лидери, които обсъждат политиката и действията в областта на енергийната ефективност.

Домакин на тазгодишната глобална конференция е датското Министерство на енергетиката, Комуналните услуги и Климата, и се провежда в град Сьондерборг, водещ технологичен център в Южна Дания.

Събитието събра министри, изпълнителни директори и правителствени лица, индустрията и гражданското общество. Основната цел на конференцията бе участниците да споделят знания и реален опит, и да проучат как енергийната ефективност може да бъде използвана за по-бърз и по-силен напредък в реалния свят в следващите няколко години.

Срещата стартира на 7 юни, като фокусът по време на първите панелни дискусии бе даден върху ролята на ЕСКО компаниите по пътя към нулево енергийно потребление. Проучване на възможности за постигане на нетни нулеви въглеродни емисии, повишаване на енергийната сигурност и справяне с предизвикателството за финансирането ѝ. Водещи експерти от цял ​​свят показаха ефективни ЕСКО модели, научените уроци и техните фактори за успех. Участниците споделиха опит и дискутираха действията, необходими за преодоляване на постоянните предизвикателства в сектора, като дефинираха ключови препоръки към политиците.

За участие в панелната дискусия беше поканена и Галя Василева – Изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Тя представи целите на Фонда и акцентира върху следните разработени моделите за финансиране на ЕСКО компании при ФЕЕВИ:

– Директно финансиране на ЕСКО компании с гарантиран резултат или не;

– Изкупуване на вземания (чрез договор за цесия) или изкупуване на дълг; и

– ЕСКО портфейлни гаранции – финансов инструмент създаден по инициатива на Световна банка през 2008 г.

Галя Василева, базирайки се на дългогодишния опит на ФЕЕВИ, посочи, че изкупуването на вземания е един от най-успешните и популярни модели на финансиране на ЕСКО пазара в България.

От 2006 г. досега ФЕЕВИ е подкрепил с финансов ресурс за около 10 млн. евро 17 проекти в сгради, предприятия и улично осветление. 29 на брой ЕСКО портфейлни гаранции с обща стойност на проектите около 9 млн. евро, или кредити за около 300 хил. евро.

Г-жа Василева сподели също и съществуващите рискове при финансирането на ЕСКО компании, както и предприети мерки от страна на Фонда за тяхното елиминиране.

Една от ключовите препоръки, които г-жа Василева отправи в подкрепа на ЕСКО пазара бе правителствата да гарантират, че в бюджетите на възложителите (държавни институции, общини, и др.), обявяващи обществени поръчки за ЕСКО изпълнител, са планирани и осигурени средства, които за срока на изпълнение на договора за ЕСКО отговарят на нормализираното потребление на енергия на сградите/системата за улично осветление и т.н. Друга препоръка въз основа на срещнатите пречки – огромните по обем средства, налични под формата на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми на ЕС или други международни фондове и институции, оказват изключително негативно влияние върху развитието на ЕСКО пазара в България. Финансирането на ЕСКО проект чрез съвместяване на грантов компонент с финансов инструмент ще се даде възможност за реализацията на мерки в по-голям мащаб, както и безвъзмездната финансова помощ да достигне до повече заинтересовани лица.

В края на панелната сесия се направиха следните заключения: в търсене на решения за развитие на ЕСКО пазара по пътя към нулево енергийно потребление, се оказва, че в световен мащаб са налични значителни финансови средства и редица финансови инструменти. Важно е да се наблегне върху информираността на крайните потребители за ползите от енергийната ефективност, с което да се провокира повишаване на търсенето и подобни проекти да бъдат реализирани.