ФЕЕВИ участва в конференция „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“

На 2-3 юни 2022 г. в Експо център „Флора“ в гр. Бургас представители на международни и български финансови институции, и енергийни експерти обсъдиха най-новите тенденции в областта на устойчивата енергия по време на конференцията „Устойчиво финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ“.

Основната тема, дискутирана на събитието, бе създаването на Националния декарбонизационен Фонд (НДФ). Вероятно той ще бъде една от най-важните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост, с който ще започнат предстоящите промени в енергийния сектор в България.  Очаква се НДФ да инвестира средства във всички области на устойчивото енергийно развитие – от санирането на сгради и инсталирането на системи за ВЕИ до подкрепа за бизнеса.

Ръководителят на екипа, работещ по структурирането на НДФ – Марко Марков от Еконолер България, разказа: „Работата по структурирането на Фонда ангажира представители на всички заинтересовани страни. Правителството следи пряко дейности, но се допитваме до браншови и професионални организации, енергийни експерти, финансови институции. Изводът: пътят е към съвместяване на публично и частно финансиране, не само защото целите са високи, а защото гражданите и бизнесът очакват възможности да инвестират в зелена енергия“.

Това бе потвърдено и от изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) – Ивайло Алексиев, който сподели: „В нашата дългосрочна стратегия за обновяване сме определили амбициозни цели за целия сграден фонд, които няма как да постигнем само с държавни субсидии. Трябва да намерим начин да привлечем частни инвестиции и очакваме НДФ да помогне именно за това“.

Организаторът на събитието Драгомир Цанев – изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект заяви: „Националният декарбонизационен фонд е уникална възможност и трябва да направим всичко възможно той действително да мобилизира инвестиции, а не да се превърне в преразпределител на държавни субсидии. Заедно с това, не трябва да забравяме и другите инструменти, които съществуват сега, защото енергийната и икономическа криза ни показаха много ясно, че нямаме никакво време за губене.

Друга тема, засегната по време на форума, е свързана с перспективите и възможностите за партньорство на НДФ с другите финансиращи институции в областта на енергийната ефективност.  В дискусията се включиха представители на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Фонд ФЛАГ, НДЕФ, Пощенска банка, Фонд на фондовете.

Темата коментира и Галя Василева, Изпълнителен директор на ФЕЕВИ.  Тя сподели:  „Докато други фондове, които работят у нас са ангажирани с финансирането на различни по обхват дейности, ФЕЕВИ е единственият фонд в България, тясно специализиран във финансиране и гарантиране предназначено само и единствено за проекти свързани с енергийна ефективност и ВЕИ за собствено потребление.“

Галя Василева добави: „Още от създаването си със Закона за „Енергийна ефективност“ през 2004г., ФЕЕВИ работи концентрирано в тази сфера, като има възможност да предложи дългогодишен опит, специализирано ноу-хау и безвъзмездна техническа помощ с високо качество. Тези предимства дават увереност, че при промяна на регулаторната рамка Фондът би могъл да даде по-голям принос за постигане на заложените национални цели, както и за съвместна работа с НДФ“.