ФЕЕВИ вече предлага по-изгодни условия за клиентите си, като увеличи срока за погасяване на кредитите до 7 години

На заседание, проведено на 13 февруари 2014 г., Управителният съвет на ФЕЕВИ одобри предложението за удължаване срокът за погасяване на кредитите до 7 години за проекти с по-продължителен срок на откупуване на мерките.

Новият срок ще даде възможност да се разшири обхвата на финансираните от ФЕЕВИ проекти по отношение на ВЕИ (например котли на биомаса, слънчеви колектори за БГВ, фотоволтаични панели) и ЕСКО проектите.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ вече 9 години участва и развива успешно българския пазар на проекти за енергийна ефективност, като непрекъснато се стреми да следи измененията в тенденциите на предлаганите финансови продукти с оглед предоставяне на по-изгодни и атрактивни условия на клиентите си.