Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС

На 17.07.2014 г. в сградата на МОСВ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 беше проведен семинар на тема „Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС“. Семинарът е организира съвместно с представители на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и Института за климат, околна среда и енергия Вупертал. Присъстваха експерти от Министерство на икономиката на Румъния, МИЕ, МОСВ, търговския отдел на Посолството на ФРГ и Берлинска енергийна агенция.

Семинарът е част от проект „Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС“ на Федерално министерство на околната среда на Германия, който анализира комбинацията от мерки и инструменти на равнището на ЕС, свързани с енергийната ефективност като основен елемент при постигането на националните и международни цели за смекчаване на климатичните промени.

Изпълнителният директор на ФЕЕВИ – г-н Димитър Дуков, изнесе презентация на Фонда, която беше част от раздела „Финансови стимули за повишаване на енергийната ефективност“.