Проект ‘Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България’

Във връзка с проект „Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България“, управляван от ЕБВР, ФЕЕВИ започва публикуването на baseline докладите за проектите, които ще бъдат предложени за реализиране в България по схемата „Договори с гарантиран резултат“.

Целта е предварително запознаване с основните технико-икономически параметри на обектите. След изготвянето на окончателните енергийни одити, те също ще бъдат качени на страницата на Фонда.

Надяваме се на активност от страна на български и чуждестранни ЕСКО за успешна реализация на проектите. Финансиране за реализацията на проектите ще бъде предоставено от ФЕЕВИ.