Среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност в Брюксел

По покана на Европейската комисия, г-н Димитър Дуков взе участие в работната среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност (De-risking project) в Брюксел. На нея бяха представени резултатите от проведения анализ на повече от 4000 проекта за енергийна ефективност в рамките на Европейския съюз. За нуждите на проучването Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ представи извадка от своята база данни за реализираните с финансиране от Фонда проекти в България.

Констатирано беше, че независимо от по-ниския стандарт в България, инвестициите в енергийна ефективност се изплащат за сравними срокове с другите страни. Най-кратки – около 3 г., са сроковете на проектите в индустрията, а най-продължителни срокове се наблюдават при сградите (около 12 – 15 г.), където се прилагат пълен комплект от мерки и се търси достигане на клас на енергопотребление по-висок от изисквания на този етап в страната.