Среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност в Брюксел

По покана на Европейската комисия, г-н Димитър Дуков взе участие в работната среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност (De-risking project) в Брюксел. На нея бяха представени резултатите от проведения анализ на повече от 4000 проекта за енергийна ефективност в рамките на Европейския съюз. За нуждите на проучването Фонд „Енергийна ефективност… Прочети още


ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) стартира своята Инвеститорска мрежа днес, с цел подпомагане свързването на разработчици на проекти в недвижими имоти, които се нуждаят от частен капитал, с инвеститори, които търсят качествени проекти за енергийна ефективност, носещи екологични и финансови резултати. Финансиран от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020, ICP Europe е проект на… Прочети още


Проект ‘Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България’

Във връзка с проект „Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България“, управляван от ЕБВР, ФЕЕВИ започва публикуването на baseline докладите за проектите, които ще бъдат предложени за реализиране в България по схемата „Договори с гарантиран резултат“. Целта е предварително запознаване с основните технико-икономически параметри на обектите. След изготвянето на окончателните енергийни одити, те… Прочети още


На 03.02.2016 г. се проведе редовно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 03.02.2016 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за 2015 година и представянето му за… Прочети още


Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 03 февруари 2016 г. от 13.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане… Прочети още


На 15.09.2015 г. се проведе извънредно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 15.09.2015 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на Отчет за работата на ФЕЕВИ; Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на ФЕЕВИ към 30.06.2015 г.; Приемане на целите и… Прочети още


Старт на дарителска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ обявява донорска кампания за набиране на дарения в полза на Фонда, предоставящи право на участие и глас на дарителите в Общото събрание на донорите. Срокът за набиране на средства ще бъде от 14.07.2015 г. до 14.09.2015 г. Адрес за подаване на заявки: гр. София 1000, ул.… Прочети още


Информационни семинари от кампанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира 6 информационни семинара в 6-те района на планиране в България, част от кампанията по въвеждане на Бели сертификати за енергийни спестявания. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията на АУЕР цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според… Прочети още


ЕкоФест ‘Зелените идеи в действие’

ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие на УзанаПолянаФест и ще се проведе от 24 до 26 юли в местността „Узана“ над гр. Габрово. Това е пето издание на фестивала, който привлича повече от 3000 души годишно. ЕкоФест се организира от Фондация ТАЙМ – Екопроекти с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите… Прочети още


Енергийно-ефективна реконструкция на сградите на студентски общежития на П ‘ССО’ към УНСС Блокове № 9, 26, 38 и 40А

Програма „Интелигентна Енергия Европа“ финансира прокт EESI2020 – „Европейска инциатива за енергийни услуги 2020“ с идеята да осигури информация и подкрепа на Европейски градове и региони за внедряване на ДГР в техните енергийни планове. За тази цел е предвидено обучение на експерти в областта на енергийните услуги като независими консултанти по проекти с ДГР. Екипът… Прочети още