Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 03 февруари 2016 г. от 13.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане… Прочети още


На 15.09.2015 г. се проведе извънредно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 15.09.2015 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на Отчет за работата на ФЕЕВИ; Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на ФЕЕВИ към 30.06.2015 г.; Приемане на целите и… Прочети още


Старт на дарителска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ обявява донорска кампания за набиране на дарения в полза на Фонда, предоставящи право на участие и глас на дарителите в Общото събрание на донорите. Срокът за набиране на средства ще бъде от 14.07.2015 г. до 14.09.2015 г. Адрес за подаване на заявки: гр. София 1000, ул.… Прочети още


Информационни семинари от кампанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира 6 информационни семинара в 6-те района на планиране в България, част от кампанията по въвеждане на Бели сертификати за енергийни спестявания. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията на АУЕР цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според… Прочети още


ЕкоФест ‘Зелените идеи в действие’

ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие на УзанаПолянаФест и ще се проведе от 24 до 26 юли в местността „Узана“ над гр. Габрово. Това е пето издание на фестивала, който привлича повече от 3000 души годишно. ЕкоФест се организира от Фондация ТАЙМ – Екопроекти с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите… Прочети още


Енергийно-ефективна реконструкция на сградите на студентски общежития на П ‘ССО’ към УНСС Блокове № 9, 26, 38 и 40А

Програма „Интелигентна Енергия Европа“ финансира прокт EESI2020 – „Европейска инциатива за енергийни услуги 2020“ с идеята да осигури информация и подкрепа на Европейски градове и региони за внедряване на ДГР в техните енергийни планове. За тази цел е предвидено обучение на експерти в областта на енергийните услуги като независими консултанти по проекти с ДГР. Екипът… Прочети още


Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС

На 17.07.2014 г. в сградата на МОСВ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 беше проведен семинар на тема „Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС“. Семинарът е организира съвместно с представители на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и Института за климат, околна среда… Прочети още


ИМАДЖИН – нискоенергийни градове

На 11 и 12 юни Добрич бе домакин на четвъртия международен семинар по проект „ИМАДЖИН – нискоенергийни градове“ . Над 40 експерти в областта на енергийната ефективност от Франция, Великобритания, Италия, Германия, Румъния, Дания и България дискутираха по проблемите за постигане на енергийна независимост на градовете и регионите и за значението на почти нулево –… Прочети още


Финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан

Възможности за развитие и прилагане на финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан бяха широко обсъдени на 6 юни 2014 г. в град Астана на конференция на високо ниво, организирана от Министерството на индустрията и новите технологии, съвместно с Института за развитие на електричеството и енергийните спестявания и Световна банка. Беше… Прочети още


Световна банка и Секретариата на Енергийната общност проведоха съвместно семинар за енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани

Семинар „Подобряване на енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани“, организиран от Световна банка с подкрепата на Секретариата на Енергийната общност, беше проведен на 15 и 16 май 2014 година. Двудневният семинар събра заедно представители, длъжностни лица, технически експерти от всички шест страни–членки на Енергийната общност на Западните Балкани. Те представиха най-добрите практики в осъществяването… Прочети още