Информационни семинари от кампанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за създаване на предпоставки за въвеждане на нови финансови инструменти – БЕЛИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) организира 6 информационни семинара в 6-те района на планиране в България, част от кампанията по въвеждане на Бели сертификати за енергийни спестявания. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията на АУЕР цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според… Прочети още


ЕкоФест ‘Зелените идеи в действие’

ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие на УзанаПолянаФест и ще се проведе от 24 до 26 юли в местността „Узана“ над гр. Габрово. Това е пето издание на фестивала, който привлича повече от 3000 души годишно. ЕкоФест се организира от Фондация ТАЙМ – Екопроекти с финансовата подкрепа на Министерство на околната среда и водите… Прочети още


Енергийно-ефективна реконструкция на сградите на студентски общежития на П ‘ССО’ към УНСС Блокове № 9, 26, 38 и 40А

Програма „Интелигентна Енергия Европа“ финансира прокт EESI2020 – „Европейска инциатива за енергийни услуги 2020“ с идеята да осигури информация и подкрепа на Европейски градове и региони за внедряване на ДГР в техните енергийни планове. За тази цел е предвидено обучение на експерти в областта на енергийните услуги като независими консултанти по проекти с ДГР. Екипът… Прочети още


Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС

На 17.07.2014 г. в сградата на МОСВ на ул. „Уилям Гладстон“ № 67 беше проведен семинар на тема „Опазване на климата и политики за енергийна ефективност на ЕС“. Семинарът е организира съвместно с представители на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Германия и Института за климат, околна среда… Прочети още


ИМАДЖИН – нискоенергийни градове

На 11 и 12 юни Добрич бе домакин на четвъртия международен семинар по проект „ИМАДЖИН – нискоенергийни градове“ . Над 40 експерти в областта на енергийната ефективност от Франция, Великобритания, Италия, Германия, Румъния, Дания и България дискутираха по проблемите за постигане на енергийна независимост на градовете и регионите и за значението на почти нулево –… Прочети още


Финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан

Възможности за развитие и прилагане на финансиране за енергийна ефективност и механизми за предоставянето му в Казахстан бяха широко обсъдени на 6 юни 2014 г. в град Астана на конференция на високо ниво, организирана от Министерството на индустрията и новите технологии, съвместно с Института за развитие на електричеството и енергийните спестявания и Световна банка. Беше… Прочети още


Световна банка и Секретариата на Енергийната общност проведоха съвместно семинар за енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани

Семинар „Подобряване на енергийната ефективност на сградите в Западните Балкани“, организиран от Световна банка с подкрепата на Секретариата на Енергийната общност, беше проведен на 15 и 16 май 2014 година. Двудневният семинар събра заедно представители, длъжностни лица, технически експерти от всички шест страни–членки на Енергийната общност на Западните Балкани. Те представиха най-добрите практики в осъществяването… Прочети още


ФЕЕВИ вече предлага по-изгодни условия за клиентите си, като увеличи срока за погасяване на кредитите до 7 години

На заседание, проведено на 13 февруари 2014 г., Управителният съвет на ФЕЕВИ одобри предложението за удължаване срокът за погасяване на кредитите до 7 години за проекти с по-продължителен срок на откупуване на мерките. Новият срок ще даде възможност да се разшири обхвата на финансираните от ФЕЕВИ проекти по отношение на ВЕИ (например котли на биомаса,… Прочети още


Събранието на донорите избра нови членове на УС на ФЕЕВИ

На 10 декември 2013 г. беше проведено редовно заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: приемане на отчет за работата на Фонда и целите и задачите за следващ период; отчитане на резултатите от дарителската кампания проведена през ноември и декември 2013;… Прочети още


ФЕЕВИ на Международен Форум за подпомагане развитието на ЕСКО индустрията и финансирането на енергийната ефективност

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе участие в Международния Форум на високо ниво за подпомагане развитието на ЕСКО индустрията и финансирането на енергийната ефективност по покана на Световната банка и National Development Reform Commission of China. Организатор на събитието бе Китайската асоциация на компаниите за енергийни услуги. Презентациятана ФЕЕВИ беше включена в семинара по… Прочети още