„Green festival“ – Прищина 2018 г.

Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – г-н Димитър Дуков, взе участие в тазгодишното трето издание на “Green festival”, което бе проведено в град Прищина, от 19 до 21 септември. Фестивалът има за цел да осведоми обществото за ползите от внедряването на екологични практики и технологии и да насърчи развитието на „зеления“ бизнес в Косово, чрез усилия за подобряване на правните политики, необходими за разрастване на еко-бизнеса в страната.

Г-н Дуков презентира дейността на ФЕЕВИ в рамките на форумите, посветени на различни теми.