Участие във Форум по енергийна ефективност в град Перник

Община Перник организира Форум по енергийна ефективност

На 25 януари в град Перник се проведе Форум по енергийна ефективност, организиран от Община Перник. Срещата се проведе под патронажа на кмета на община Перник, Г-жа Росица Янакиева.

Участие взеха Г-н Д.Дуков от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), Г-н К.Колев от Агенцията за енергийна ефективност, представители на Пернишката търговско-промишлена палата и Софийската търговско-промишлена камара. Изпълнителният директор на Фонда за енергийна ефективност Г-н Д. Дуков представи дейността на Фонда, етапите и изискванията за кандидатстване, възможностите за финансиране на проекти, както и реализирани до момента проекти.

Форумът е в изпълнение на основните задачи, залегнали в Плана за енергийна ефективност на община Перник и Стратегията за изпълнението му за периода 2007 – 2013 г. и в отговор на насоките на Националната програма за енергийна ефективност до 2015 г.