Информационно мероприятие за енергийната ефективност на сгради в България, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара

Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) беше представен в рамките на информационно мероприятие за енергийната ефективност на сгради в България, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Събитието се състоя на 21.10.2009 г. в Берлин, Германия. Присъстваха г-н Митко Василев – Председател на ГБИТК , г-жа Галина Лалева – Първи секретар на търговското представителство на Република България във… Прочети още


Участие на Международен икономически форум ‘Дунав’

На 21.10.2009 г. Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ), г-н Димитър Дуков, взе участие в кръгла маса на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, проведена като част от Международен икономически форум „Дунав” в гр. Монтана. Той запозна присъстващите с дейността на Фонда: с неговите цели, с предлаганите финансови продукти, условията за финансиране на… Прочети още


Предоставяне на мостово финансиране по Оперативна програма ‘Регионално развитие’

Фонд „Енергийна ефективност“ съобщава на своите клиенти, че отпуска заеми за изпълнението на мерки за енергийна ефективност по проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма ‘Регионално развитие’.

Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за ‘Технически и маркетинг координатор – експерт по мониторинг на проекти’

I. Описание на длъжността Осъществява мониторинг и контрол върху изпълнението и резултатите от проектите, кредитирани от Фонда за енергийна ефективност (ФЕЕ), включително с посещения на място. Набира и обобщава разходо-оправдателни документи за извършените строителни и монтажни работи, както и данни за енергийното потребление. Участва в изготвянето и представянето на текущи и годишни доклади за енергийната… Прочети още


Събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност“

На 14 януари 2009 година в 14.00 часа в зала 821 на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Триадица” № 8, София, се проведе Петото заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност” при следния дневен ред: 1. Отчитане на резултатите от дейността на Фонда в периода от май 2007 г. до декември… Прочети още


Петото заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност“

На 14 януари 2009 година в 14.00 часа в зала 821 на Министерството на икономиката и енергетиката на ул. „Триадица” № 8, София, се проведе Петото заседание на Събранието на донорите на Фонд „Енергийна ефективност” при следния дневен ред: Отчитане на резултатите от дейността на Фонда в периода от май 2007 г. до декември 2008… Прочети още


Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за Проектен координатор ‘Технически и бизнес-план експерт’

Проектните координатори са отговорни за реализирането на проектния цикъл на ФЕЕ, както и за консултирането на различните участници на пазара за енергийна ефективност при идентифицирането на подходящи проекти, разработването на оптималната финансова структура на проектите и избора на доставчиците. Основни задължения: да извършва първоначалното идентифициране на проектите оценка на енергоспестяващите технологии оценка на потенциала за… Прочети още


Фонд „Енергийна ефективност“ и Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ подписаха първата ‘портфейлна гаранция’ за България

На 14 април 2008 г. в София Фонд „Енергийна ефективност“(ФЕЕ) и Фонд енергетика и енергийни икономии (ФЕЕИ АДСИЦ) подписаха първата за България „портфейлна гаранция” под формата на гаранционно споразумение за обезпечаване на вземанията на ФЕЕИ АДСИЦ, произтичащи от договори за предоставяне на услуги, свързани с енергийна ефективност. Договорът беше подписан от г-н Орлин Александров, Прокурист… Прочети още


Парламентът прие на първо четене Законa за управление на етажната собственост

Собствениците на етажи или на части от етажи са задължени да не пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части от сградата и да не нарушават правото им на изключително ползване на техните обекти, се казва в приетия днес от Народното събрание на първо четене Закон за управление на етажната собственост. Между другите… Прочети още


Предстои провеждането на 4-ти Международен конгрес по ЕЕ и ВЕИ за Югоизточна Европа в София

Фонд „Енергийна ефективност“ ще представи актуалните си условия за финансиране, нови продукти и възможности, както и вече реализирани проекти в рамките на предстоящия 4-ти Международен конгрес за Югоизточна Европа по въпросите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, който ще се проведе в София, НДК, между 7 и 9 април 2008 г. Резюме на презентацията… Прочети още