Mотивационна конференция ‘Прилагане на ефективни механизми за постигане на целите 20/20/20 на местно ниво’

На 14.10.2012 г. в гр. Пловдив се проведе Mотивационна конференция „Прилагане на ефективни механизми за постигане на целите 20/20/20 на местно ниво“, организирана от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнргия, по европейски проект „Covenant capacity – изграждане на капацитет на местните власти за напредък в областта на климатичните промени и устойчивата енергия: планиране, действия, мониторинг“.

На конференцията бяха обсъдени и разгледани споразумението на кметовете в България, проектът Covenant capacity и ползите за общините, проектът „Енергия за кметовете“, изпълнението на стратегиите за устойчиво енергийно развитие и плановете за действие за устойчива енергия, резултатите от годишния конкурс на ЕкоЕнергия „Община по пътя към енергийната независимост“. Представени бяха структурните фондове за инвестиции в енергийна ефективност, финансовия инструмент Джесика, както и Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – който представи възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините.

За своята ефективна политика в областта на енергийната ефективност Добрич получи първа награда за осъществяване на целите, заложени в общинската енергийна програма 2008-2013, както и за изпълнението на дългосрочните приоритети в плана за действие за устойчиво енергийно развитие на Общината ‘Енергийно устойчив Добрич 2020’.