Участие на ФЕЕВИ в семинари на Агенцията за устойчиво енергийно развитие

„Управление на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници” беше темата на семинара, организиран от Агенцията за устойчиво енергийно развитие на 22.03.2012 в град Благоевград, в сградата на Община Благоевград, с домакин Областна администрация Благоевград.

Семинарът откри Г-н Костадин Хаджигаев – областен управител на област Благоевград и г-н Кольо Колев – изпълнителен директор на АУЕР. Експерти от АУЕР представиха плановете, управлението и контрола по енергийната ефективност, програми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници.

За първи път АУЕР включи и свои традиционни партньори – Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и Черноморския регионален енергиен център. Представители на Фонда запознаха присъстващите с възможностите за финансиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници, както и с реализирането на проекти на местно ниво.

Присъстваха представители на областните и общинските администрация, на бизнеса, на търговците с енергия, на неправителствения сектор от Югозападния район за икономическо планиране. Семинарът е част от информационната кампания на АУЕР, в която ще вземе участие и Фонд ‘Енергийна ефективност и възобновяеми източници’. Целта е да се популяризира устойчивото енергийно развитие по места и възможностите за финансиране, които предоставя Фонда.