Форумът на Световна Банка във Вашингтон

През изминалата седмица във Вашингтон се проведе форумът на Световна Банка „Енергийни Дни: Много пътища, една цел – устойчива енергия за всички“, който постави фокус върху последните постижения на банката в областта на енергетиката и целите свързани с енергийната ефективност и ВЕИ.

Тъй като ФЕЕВИ се оценява като успешно развит и реализиран проект на Световна банка по отношение финансирането на ЕЕ проекти в Източна Европа, изпълнителният му директор, г-н Димитър Дуков беше официално поканен да представи дейността и резултатите на Фонда през изминалите 5 години от създаването му. Презентацията беше включена в панела: „Кои финансови инструменти служат най-добре за финансирането на енергийно ефективни проекти?“

В панела взеха участие представители на Световна банка – Г-н Исам Абоуслейман, Директор банкови продукти и управление на дълга; на Европейската Инвестиционна банка – Г-жа Сирил Арнолд, отговорник за Глобалния Фонд за Енергийна ефективност и ВЕИ; на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – Г-н Д. Дуков, Изпълнителен директор; на банка Huaxia – Г-жа Миао Лиу, отговорник за Китайския проект за финансиране на ЕЕ и други експерти в областта, както и Г-н Ксиаодонг Уанг, Главен енергиен специалист, EAP регион.

Говорителите в панела споделиха своя опит и дискутираха научените уроци от различните инструменти за финансиране на ЕЕ, който водят до подобрен капацитет и енергийни спестявания, които ще са необходими при финансирането на бъдещи проекти. Дейността на ФЕЕВИ в България предизвика изключителен интерес за аудиторията в панела, участниците се информираха относно детайли по финансирането на проекти, гаранционните споразумения и бъдещото нарастване на финансовите ресурси на ФЕЕВИ.