Семинар в гр. Пазарджик организиран от АУЕР

На 28.06.2012 г. в гр. Пазарджик се състоя последния семинар от информационната кампания „Управление на енергийната ефективност и на енергията от възобновяеми източници”, организирана от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Семинарът се проведе в зала „Маестро Г.Атанасов” в гр. Пазарджик – Южен централен район за икономическо планиране (РИП), като по този начин информационната кампания на АУЕР обхвана всички РИП на страната – семинари бяха проведени в Шумен, Велико Търново, Сливен, Благоевград и Враца.

Експертите на АУЕР представиха плановете, управлението и контрола по енергийната ефективност, програми за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. Представител на ФЕЕВИ запозна аудиторията с възможностите за финансиране на инвестиционни проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници, както и с реализирането на проекти на местно ниво.

На семинара присъстваха представители на областните и общинските администрации, на бизнеса и на неправителствения сектор от Южен централен район за икономическо планиране.