ФЕЕВИ представи дейността си на Национална конференция в Пловдив

Над 200 участници събра Националната конференцията „Енергия, околна среда, климат и зелена икономика”, която се проведе на 30 март 2012 г. в Международен Панаир Пловдив.

Организатори на събитието бяха Асоциацията на Българските енергийни агенции, Енергийна Агенция – Пловдив в партньорство с Агенцията за устойчиво енергийно развитие и община Пловдив.

Представители на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ присъстваха на конференцията с презентация на тема: Фонд “Енергийна ефективност и възобновяеми източници” – партньор при финансиране на инвестиционни проекти.

Основни акценти на конференцията бяха привличане и структуриране на финансиране за общински зелени проекти, настоящи и предстоящи Европейски финансиращи програми и механизми, разработване на общински планове за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и устойчиво енергийно развитие като условие за привличане на инвеститори, както и добри практики от реализирани проекти на български и Европейски общини.