Проект на Община Мизия, финансиран от ФЕЕВИ печели в конкурс ‘Българска Еко Община 2012’

Проектът за енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ „Пчелица“, с. Софрониево, Община Мизия е отличен с грамота в категория „Енергийна ефективност“ в конкурса „Българска Еко Община 2012“ на трето място. Проектът е реализиран съвместно с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

Конкурсът „Българска Еко Община“ се създава, за да информира за постиженията в областта на енергийната ефективност, ВЕИ и екологията на българските общини и да отличи онези от тях, които полагат специални усилия в тази насока. Инициативата ще спомогне за популяризиране на номинираните проекти, така че останалите български общини да ги последват и внедрят.